Πληροφορίες

Τοποθεσία γάμου: Δημαρχείο Ιθάκης

Δεξίωση: Ξενοδοχείο Captain Yiannis

Φωτογραφίες: Tilemahos Markantonis

Ημερομηνία: 2018

This post is also available in: Αγγλικα